Arbeidshygiënist

De Arbeidshygiënist (AH) is de specialist op het gebied van gezondheidsrisico’s op het werk en het beheersen hiervan. Dit betekent het signaleren, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren en risico’s bij chemische factoren (gevaarlijke stoffen), biologische factoren (blootstelling aan micro-organismen), fysische factoren (licht, geluid, trillingen, klimaat, enz.) en fysieke (lichamelijke) belasting.

De arbeidshygiënist adviseert bedrijven en organisaties bij het voorkomen of beperken van gezondheidsschade voor medewerkers. Adviesbureau Arbogezond is deskundig op het gebied arbeidshygiëne. Wij zijn u graag van dienst!