Arbo & Veiligheid

Cursussen & Trainingen:

 • ‘Actoren en Spelers in het Arboveld’ (voor preventiemedewerkers, Arbocoördinatoren, HR-medewerkers, Arbocommissies).
 • Arbo in de praktijk voor leidinggevenden.
 • Arbobeleid: Opzet & Implementatie (preventiemedewerkers, Arbocoördinatoren, Arbocommissies, HR-medewerkers, beleid & kwaliteit)
 • Basisopleiding Preventiemedewerker (2-daagse cursus).
 • Bewust werken aan arbeidsveiligheid.
 • De Arbowetgeving nader toegelicht.
 • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
 • De taal van het management.
 • ‘Inzicht in Arbothema’s’ (voor preventiemedewerkers, Arbocoördinatoren, Arbocommissies, HR-medewerkers, beleid & kwaliteit, leidinggevenden).
 • Veilig werken op hoogte.
 • Veilig werken in besloten ruimtes
Werknemer die de functie van preventiemedewerker uitoefent bij het werken met een afvalcontainer.

Basisopleiding Preventiemedewerker:

Doel:
Het verstrekken van kennis en inzicht over Arbowetgeving en praktische Arbo-aspecten. Daarnaast het trainen van de preventiemedewerker in het toepassen van deze vaardigheden zodat de preventiemedewerker effectief de functie van preventiemedewerker kan uitoefenen.

Doelgroep:
Werknemers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Inhoud:

• De preventiemedewerker: rol en taken van de preventiemedewerker in het bedrijf of de organisatie.
• De Arbowetgeving nader toegelicht
• Preventie
• Actoren in het Arboveld
• Arbothema’s en Arborisico’s
• Risico Inventarisatie & Evaluatie|
• Adviesvaardigheden, coaching en communicatie, de taal van de medewerker en de taal van het management

Duur: 2 dagen
Kosten: op aanvraag
Opmerking: ‘In-company’ opleiding, maatwerk mogelijk.

Cursus ‘Kleur bekennen’: de taal van het management

Doel:
Effectieve communicatie en overtuiging van het management en toepassen van effectieve veranderstrategieën binnen de organisatie

Doelgroep:
Preventiemedewerkers, Arbocoördinatoren, Arbo- en Re-integratiefunctionarissen, Staffunctionarissen, P&O/HRM- medewerkers, O.R. leden

Inhoud:
• De Kleurentheorie (De Caluwé)
• Veranderstrategieën
• Effectieve communicatie
• Vaardiger onderhandelen

Duur: 4 uur
Kosten: op aanvraag
Opmerking: ‘In-company’ training, maatwerk mogelijk.