Arbo

Binnen Adviesbureau Arbogezond is er een brede deskundigheid op het gebied van onderzoek en advisering ten aanzien van arbeidsomstandigheden (Arbo).

Op organisatieniveau, bijvoorbeeld bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid, preventiebeleid, inzetbaarheidsbeleid en verzuimbeleid, evenals het adviseren en begeleiden van de uitvoering daarvan. Of bijvoorbeeld voor het uitvoeren of toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Op werkplek/techniek niveau bijvoorbeeld bij het adviseren van een gezonde en veilige inrichting van de werkplek en inzet van goede en effectieve (hulp)middelen en materialen.

Op werknemer niveau bij het adviseren in veilig en gezond werken en veilig en verantwoord gebruik van (hulp)middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Adviesbureau Arbogezond beschikt over een kerndeskundige op het gebied van Arbodienstverlening. Adviesbureau Arbogezond kan u adviseren, begeleiden, maar ook werk van u overnemen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Voor meer informatie over de diensten, neemt u graag contact op met Adviesbureau Arbogezond!

Advies en ondersteuning Arbo

  • Advies ten aanzien van een gezonde en veilige inrichting van de werkplek.