Bedrijfshulpverlening (BHV)

Uit de Arbowet komt de verplichting naar voren voor bedrijven en organisaties om de bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. De bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen uw bedrijf of organisatie vormt de voorpost voor de professionele hulpverleningsdiensten.

De BHV organisatie en het aantal BHV-ers dient zodanig te zijn dat onder alle omstandigheden vervulling van BHV taken gewaarborgd is. Adviesbureau Arbogezond kan u begeleiden en adviseren in het opzetten van de BHV organisatie, het BHV beleid, het bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan. Ook kunt u Adviesbureau Arbogezond inschakelen om, samen met u, inzichtelijk te krijgen welke calamiteitenscenario’s in uw bedrijf of organisatie kunnen voorkomen

Advies en ondersteuning bedrijfshulpverlening (BHV)

  • Inventarisatie calamiteiten en scenario’s.