Biologische agentia & Infectiepreventie

Cursussen & Trainingen:

 • Biologische agentia: inventarisatie, risico’s en interventies.
 • Hygiëne en Infectiepreventie (zorgsector).
 • Veilig omgaan met biologische agentia/micro-organismen.
 • Voorkomen van infectieziekten op de werkplek/in het veld.
 • Voorlichting MRSA (zorgsector).

Training Hygiëne en infectiepreventie (zorgsector)

Doel:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in biologische agentia in de zorg, besmetting en infectieprocessen, infectiepreventie, hygiëne en andere maatregelen en het op de juiste manier toepassen van deze maatregelen volgens de LCI-richtlijnen.

Doelgroep:
Verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, welzijnsmedewerkers, medewerkers met patiënten/cliëntencontacten.

Inhoud:

 • Wat zijn biologische agentia?
 • Biologische agentia in de zorg.
 • Risicoklassen.
 • Besmettingscyclus.
 • Besmettings- en opnamewegen.
 • Afweermechanismen.
 • Infectiepreventie: hoe kunnen infecties worden voorkomen?
 • Hygiëne en andere maatregelen.

Duur: 2 uur
Kosten: op aanvraag
Opmerking: ‘In-company’ training, maatwerk mogelijk.