Biologische agentia/infectiepreventie

In diverse bedrijven en organisaties kunnen werknemers in aanraking komen met risicovolle of gezondheidsschadelijke (concentraties) micro-organismen (biologische agentia). Denk bijvoorbeeld aan laboratoria, agrarische bedrijven, de gezondheidszorg, afvalverwerkingsbedrijven en waterzuiveringsinstallaties.

Onder andere in de gezondheidszorg kunnen door blootstelling aan gezondheidsschadelijke micro-organismen infectierisico’s optreden voor onder andere patiënten, cliënten en werknemers. Als infectieziekten zich verspreiden binnen een ziekenhuis of zorginstelling kan dat ernstig zijn, omdat patiënten of cliënten vaak een verminderde afweer hebben. Ook voor risicogroepen onder werknemers kan dit problemen opleveren.

Adviesbureau Arbogezond kan voor u inventariseren welke risicovolle micro organismen aanwezig zijn in uw bedrijf of organisatie en advies op maat geven over een gezonde en veilige omgang hiermee. Het uitvoeren van een verdiepende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of het opstellen van een beleid biologische agentia behoort tot de mogelijkheden.

Adviesbureau Arbogezond kan u ook adviseren en ondersteunen op het gebied van infectiepreventie. Ook kunnen we u ondersteunen in de opvolging van de genomen maatregelen. Zo kunnen wij hygiëne en infectiepreventie audits voor u uitvoeren of beleid voor u opstellen op het gebied van infectiepreventie, hygiëne, prikaccidenten en vaccinatie.

We bieden u graag onze deskundigheid aan!

Advies en ondersteuning biologische agentia/infectiepreventie