Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te kunnen leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren (NPR6070).

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor zowel werkgevers als werknemers. Duurzaam inzetbare werknemers, bedrijven en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, zijn goed ingespeeld op de huidige en toekomstige veranderingen en verwerven zich daarmee een betere positie op de arbeidsmarkt.

Adviesbureau Arbogezond kan u en uw werknemers adviseren en ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo kunnen wij uw bedrijf of organisatie scannen op duurzame inzetbaarheid, onderzoeken en inzichtelijk maken hoe je als organisatie proactief interventies kan inzetten om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

We kunnen individuele werknemers coachen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het coachen van leidinggevenden om het duurzame inzetbaarheidsgesprek aan te gaan met medewerkers behoort ook tot de mogelijkheden.

Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van beleid duurzame inzetbaarheid.

Advies en ondersteuning duurzame inzetbaarheid