Ergonomie

Hoe iemand zijn werk doet, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de inrichting en ergonomie van de werkplek. Ergonomisch werken betekent dat gereedschappen, hulpmiddelen, machines, werkplek zo zijn ontworpen en ingericht dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en de efficiëntie van werknemers wordt bevorderd.

Ergonomische knelpunten of knelpunten in lichamelijke belasting komen meestal pas naar voren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en gebruik van de werkplek. Bij de inrichting van een nieuwe werkplek wordt de ergonomie ervan nogal eens ‘vergeten’. Een pakket van ergonomische eisen ontbreekt dan. Achteraf loopt men dan vaak tegen allerlei problemen aan op de werkplek, welke niet eenvoudig meer zijn aan te passen. Vaak moeten achteraf hoge kosten worden gemaakt.

Om dit te voorkomen, kan Adviesbureau Arbogezond u adviseren, bij het ontwerpen en de inrichting van een nieuwe werkplek, aanpassing van een bestaande werkplek of bij knelpunten in de huidige situatie. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het ergonomisch ontwerpen en aanpassen van productieprocessen.

Werkplekonderzoek- en advies

Een werkplekonderzoek bestaat uit een inventarisatie van de werkplek en werkomgeving en een individueel werkplekadvies over werkhouding en bewegingsgedrag. Hierbij wordt gekeken naar de individuele lichaamseigenschappen (anatomie), het individuele houding- en bewegingsgedrag en de persoonlijke voorkeuren van de betreffende persoon. Een werkplekonderzoek kan zowel op individueel niveau als op team- of afdelingsniveau plaatsvinden.

Ook voor werkplekonderzoek- en advies kunt u met gerust hart een beroep doen op Adviesbureau Arbogezond.

Advies en ondersteuning ergonomie