Fysieke Belasting

In het werk kunnen werknemers bloot staan aan verschillende vormen van fysieke (lichamelijke) belasting, zoals tillen, duwen en trekken, ongezonde werkhoudingen, repeterend werk, enz. Dit hoeft op zich geen bezwaar te zijn, mits de fysieke belasting geen overbelasting veroorzaakt. Een verkeerde werkhouding, een te hoge belasting of een verkeerd bewegingsgedrag van werknemers kan er toe leiden dat er lichamelijke klachten ontstaan.

Adviesbureau Arbogezond kan knelpunten in lichamelijke belasting voor u onderzoeken en in kaart brengen. Vervolgens wordt er een advies uitgebracht. Dit advies kan maatregelen bevatten op verschillende niveaus: organisatie, werkplek/techniek en gedrag van de werknemer.

Het uitvoeren van een ergonomisch werkplekonderzoek- en advies behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Ook kunnen wij u helpen om te zorgen dat werknemers zich (weer) bewust worden van hun eigen houding- en bewegingsgedrag. Daarbij kunnen we werknemers begeleiden op de werkplek, tijdens de uitvoering van het werk, zodat de verbetertips en adviezen gelijk kunnen worden toegepast.

Om de risico’s beheersbaar te houden kan Adviesbureau Arbogezond ook beleid fysieke belasting voor u opstellen.

Adviesbureau Arbogezond verzorgt ook diverse cursussen en trainingen op het gebied van fysieke belasting. Wij zijn u graag van dienst!

Advies en ondersteuning fysieke Belasting