Gevaarlijke stoffen

Tijdens het werk kunnen werknemers in contact komen met gevaarlijke stoffen. Deze stoffen kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen of fysieke risico’s, zoals brand en explosie.

Vanuit de wetgeving heeft u als werkgever allerlei verplichtingen om te zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Adviesbureau Arbogezond kan u hierin adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Adviesbureau Arbogezond kan voor u bijvoorbeeld een screening uitvoeren om te beoordelen op welke punten uw bedrijf of organisatie voldoet aan de wetgeving en eisen rondom het werken met gevaarlijke stoffen en u adviseren welke eventuele maatregelen en acties nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Als er in het bedrijf met gevaarlijke stoffen of chemicaliën wordt gewerkt, moeten van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een (CMR) stof dan geldt een aanvullende registratieverplichting. Wij kunnen een register gevaarlijke stoffen voor u opstellen of u hierbij begeleiden en ondersteunen.

Daarnaast is het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen een wettelijke verplichting, wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of als deze kunnen vrijkomen tijdens werkprocessen. Adviesbureau Arbogezond kan voor u deze blootstellingsbeoordeling uitvoeren met behulp van gevalideerde schattingsmodellen. Wij kunnen u hierin ook begeleiden en ondersteunen. Indien nodig kunnen er ook blootstellingsmetingen worden verricht.

Tevens kunnen wij u adviseren op het gebied van veilige opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS-15.

Advies en ondersteuning gevaarlijke stoffen