Omgevingsfactoren

Er zijn diverse omgevingsfactoren op de werkplek, ook wel fysische factoren genoemd, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de werknemer. Voorbeelden zijn geluid, binnenklimaat, warmte, koude, trillen.

De ruimte en omgeving waarin wordt gewerkt en de apparatuur die wordt gebruikt, zijn omgevingsfactoren die een effect kunnen hebben op het lichaam. Een koude vochtige werkplek of juist een te warme werkplek, is niet prettig om in te werken en kan gezondheidsklachten veroorzaken. Ook andere omgevingsfactoren kunnen schadelijk zijn voor het lichaam. Bijvoorbeeld machines die te veel lawaai produceren.

Adviesbureau Arbogezond kan u hierin adviseren en ondersteunen. Zo kunnen wij de blootstelling aan fysische factoren voor u in kaart brengen en u hierin adviseren, om de gezondheidsrisico’s voor werknemers te kunnen aanpakken. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van metingen en onderzoek en advies op het gebied van licht- en verlichting, klimaat, geluid, trillingen, enz.

Advies en ondersteuning veiligheid