Ongewenst gedrag

Werknemers kunnen in hun werk helaas te maken krijgen met allerlei vormen van ongewenst gedrag. Het gaat om gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Het kan tot uiting komen door agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Het voorkomen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag staat of valt met een goede aanpak. Dit betekent een breed draagvlak en bekendheid in de organisatie. Daarnaast spelen inzicht en bewustzijn een belangrijke rol.

Adviesbureau Arbogezond adviseert, ondersteunt en/of begeleidt uw bedrijf of organisatie, teams, leidinggevenden en werknemers in het aanpakken van ongewenst gedrag. Hierbij wordt maatwerk geboden. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen, het opstellen van beleid, het coachen van teams en werknemers of het geven van voorlichting, cursussen en trainingen.

Vertrouwenspersoon

De Arbowet verplicht organisaties om beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en werknemers te beschermen tegen de gevolgen van seksuele intimidatie, pesten, agressie en werkdruk. Een klachtenprocedure en de aanstelling van vertrouwenspersonen kunnen dit beleid vormgeven. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

U kunt de functie van vertrouwenspersoon ook uitbesteden door het inschakelen van een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Dit kan Adviesbureau Arbogezond voor u verzorgen.

Advies en ondersteuning ongewenst gedrag