Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Arbeidsomstandigheden en het gevoerde ‘Arbobeleid’ staat of valt bij het in kaart brengen van de risico’s in uw bedrijf of organisatie. De wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maakt dat u gericht risico’s en knelpunten in veiligheid, gezondheid en welzijn kunt inventariseren en beheersmaatregelen kunt treffen. Adviesbureau Arbogezond kan u hierbij adviseren en begeleiden. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

1. Externe toetsing: U voert zelf de RI&E uit en laat deze extern toetsen (wettelijk verplicht) door Adviesbureau Arbogezond. Onze Hobéon SKO gecertificeerd Hogere Veiligheidskundige (HVK) is geautoriseerd om deze externe toetsing voor u te verzorgen;

2. Begeleiding: In nauwe samenwerking wordt de RI&E uitgevoerd. Adviesbureau Arbogezond voorziet u van deskundige ondersteuning en advies, flexibel en afhankelijk van wat u zelf wilt uitvoeren;

3. Uitbesteding: Adviesbureau Arbogezond verzorgt de gehele uitvoering van de RI&E binnen uw bedrijf of organisatie.

Ook kunnen wij u helpen bij het opzetten van een eigen RI&E op maat.

Advies en ondersteuning Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)