Veiligheid

Arbeidsveiligheid focust op alle bedrijfsmatige activiteiten die risico opleveren voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Het draait om zowel het beschermen van de bedrijfsbelangen (continuïteit van organisatie en processen) als de belangen van werknemers.

Op het werk hebben zowel werknemers als bedrijven/organisaties te maken met veiligheidsrisico’s. Heeft u alle veiligheidsrisico’s in beeld? Helaas komen er nog te vaak arbeidsongevallen en incidenten voor.

Adviesbureau Arbogezond kan u adviseren en ondersteunen op het gebied van veiligheid en het voorkomen van ongevallen en incidenten. Zo kunnen wij voor u de risico’s in kaart brengen door het uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Ook kunnen wij veiligheidsaudits voor u uitvoeren om de veiligheidsrisico’s op de werkplek in beeld te brengen. Daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van diverse veiligheidsthema’s zoals veilig werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, machineveiligheid, enz.

Als een ongeval of incident helaas toch heeft plaatsgevonden, kunnen wij u ondersteunen met het uitvoeren van ongevalsonderzoek en de analyse ervan. Dit om incidenten en ongevallen in de toekomst te voorkomen en ervan te leren.

Tevens kunnen wij u ondersteunen met bijvoorbeeld het opstellen van veiligheidsbeleid, veiligheidsprocedures, bedrijfsnoodplan, enz.

Advies en ondersteuning veiligheid