Werkdruk

Wanneer een werknemer of een team structureel niet kan voldoen aan de eisen die het werk stelt, raakt de werkdrukbalans ontregeld. De werkdruk kan te hoog of te laag zijn en de medewerker ervaart werkstress. Een structureel ontregelde werkdrukbalans is een probleem voor zowel de werknemer(s) als voor uw bedrijf of organisatie.

Een structureel te hoge werkdruk leidt bijvoorbeeld vaak tot psychische of lichamelijke klachten en aandoeningen, een lagere productiviteit, een hoger verzuim of verminderde inzetbaarheid van werknemers.

Adviesbureau Arbogezond adviseert, ondersteunt en/of begeleidt uw bedrijf of organisatie, teams, leidinggevenden en werknemers op het gebied van werkdruk en werkstress. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar werkdruk, het opstellen van beleid, het coachen van teams en werknemers of het geven van voorlichting en trainingen.

Advies en ondersteuning werkdruk